Skreddersøm

Vi har oppført mange spesialtegnede hytter gjennom årene, og bistår gjerne med å konstruere din skreddersydde hytte fra grunnen av. Alt fra små til store hytter, i alle stilarter. Vi tegner hytta og optimaliserer bygget på tomten i forhold til gjeldende kommunale reguleringsbestemmelser, terreng, utsikt og solforhold, mot at vi får oppføre hytta.

Full kostnadsfri skreddersøm!

Vi tegner etter dine ønsker

Samspillet med vår eminente tegner er en artig og givende prosess i seg selv. Bjørn tegner for hånd mens vi prater romløsninger og stilart, og før det første møtet er over besitter du et grovutkast av din drømmehytte som du medtar hjem. Eventuelle nye ønsker (endringer) meddeles oss, hvorpå vi sluttelig enes om et endelig utkast som danner grunnlag for konstruksjonstegninger.

Eksempel på spesialtegnet hytte

Flere eksempler på spesialtegnede hytter