Fra planlegging til nøkkelen i døra

Vi har oppført hytter i mer enn 40 år, og det er enkelt og oversiktlig å være kunde hos oss

1: Vi avstemmer utforming og innhold med utgangspunkt i standard hyttemodell

Ønsker du noe endret? Vi tilpasser hytta etter dine behov, ønsker og tomt (kostnadsfri tegnetilpasning). Vi innhenter kommunale reguleringsbestemmelser for å sikre at endelig hytteløsning samsvarer med alle offentlige krav.

Finner du ikke en passende hyttemodell i vårt sortiment? Del dine tanker med oss, og vi produserer din helt egen unike hytte – tradisjonell, moderne eller krysning. Vi byr på kostnadsfrie tegninger mot at vi oppfører hytta.

2: Konfigurasjon

Vi avstemmer taktype (shingel, torv, tre, takstein, skifer, annet), utvendig kledning (type og farge), innvendig vegg og listverk (type og farge), vinduer og dører (type og farge), peisovn m.m.   

3: Tilbud og kjøpekontrakt

Vi priser leveransen basert på tilpasset tegning og konfigurasjon og avstemmer alt med deg før vi utsteder kjøpekontrakt. Eventuelle endringer senere i prosessen fanges i eget separat tilvalgsoppsett.

4: Plassering

Vi avstemmer optimal plassering av hytta på tomta der vi best mulig hensyntar byggegrenser, naboer, utsikt, terreng og solforhold. Vi produserer situasjonskart og terrengsnitt tegninger som vi vedlegger byggesøknaden.

5: Byggesøknad

Vi innhenter samsvarserklæring fra grunnentreprenør (graver) og rørlegger. Vi gjennomfører nabovarsling og effektuerer deretter en ett-trinns kostnadsfri byggesøknad (uten dispensasjon). Igangsettelsestillatelse (IG) skal foreligge ila. 3 uker etter at alt er besvart og utredet ovenfor kommunen. Alle gebyrer og avgifter i forbindelse med byggesaken samt tilknytningsavgifter for elektrisitet, vann, kloakk, fiber o.l. betales av deg.  

6: Graveentreprenør, elektriker og rørlegger

Vi benytter (i så stor grad som mulig) lokale aktører da det er viktig med verdiskapning og sysselsetting lokalt. Hurtig respons er viktig dersom det oppstår vann eller el problematikk når hytta er i bruk. Vi samarbeider kun med seriøse aktører med gode referanser. Vi gjenbruker samme leverandører i så stor grad som mulig. Vi koordinerer disse aktørene (fra a til å).

— A —

Graveentreprenøren mottar fundament tegning fra oss og sørger for at vi kommer til en ferdig pukket og avrettet gruspute med all infrastruktur ført frem til byggegropa (VA, elektrisk og evt. fiber). Rørlegger ordner bunnledninger og vi ferdigstiller fundamentet (som oftest en støpt isolert betongplate med radonsperre). Graveentreprenøren fakturerer deg direkte.

— B —

Standard elektroinstallasjon er inkludert i nøkkelferdig pris til deg, og består som oftest av:

 • Komplett skjult anlegg etter NEK 400-normen.
 • Stikkontakter, dimmer(e) og brytere i ELKO Rs16 standard (hvitt).
 • Innvendig el-skap.
 • Varmekabler i gulv i rom med fliser (typisk vindfang/hall, bad og wc-rom).
 • Standard hvit panelovn (1 stk.) i rom som ikke har varmekabler i gulv.
 • Kontaktpunkt for TV på hovedplan eller i oppstue.
 • Downlights i tak i entré/vindfang, bad og wc-rom på hovedplan (forutsatt flat himling).
 • Takpunkt med standard hvit LED taklampe (1 stk.) i resterende rom.
 • Veggpunkt med standard vegglampe ved inngangstram (1 stk.) og utenfor terrassedør (1 stk).

Vi introduserer deg til elektriker som produserer elektrotegning med basis i detaljtegning fra oss.
Du avtaler og bekoster eventuelle tilvalg utover tilbudt standard installasjon med elektriker direkte. Eksempler på populære tilvalg er; Elko Plus stikkontakter, dimmer(e) og brytere i sort, elbillader og varmepumpe (som kan gi panelovn fradrag).

— C —

Standard VVS og baderomsinstallasjon er inkludert i nøkkelferdig pris til deg, og består som oftest av:

 • Komplett rør-i-rør-system med fordelerskap (vannskap) på vegg.
 • Dusjhjørne, nisje eller kabinett med komplett garnityr i bad*.
 • Baderomsmøbel med servant & speilskap i valgfri tilgjengelig farge i bad*.
 • Tilpasset servant med speil i wc-rom*.
 • Gulvstående eller vegghengt wc i bad og wc-rom*.
 • Tilpasset varmtvannsbereder*.
 • Opplegg for vaskemaskin.
 • Frostfri utekran (1 stk.)

*Type fremkommer i tilbud.
Bunnledninger med sluk og oppstikk prises inn i fundament fra oss.
Vi introduserer deg til rørlegger. Du avtaler og bekoster eventuelle tilvalg utover standard installasjon med rørlegger direkte.
Ønsker du innredning fra annen leverandør? Våre standard produkter kommer da til fradrag, hvorpå valgt leverandør fakturerer deg direkte for valgte produkter.

— D —

Kjøkkenleverandør fakturerer standard kjøkkenløsning til oss (inkludert i nøkkelferdig pris til deg). Du mottar tilpassede kjøkkentegninger og elementliste fra oss. Du avtaler og bekoster eventuelle tilvalg utover standardinstallasjon med kjøkkenleverandøren direkte.

7: Oppføring av hytta

Vi bygger på den tradisjonelle måten – plassbygg/precut. Oppføringstiden (nøkkelferdig) er på ca. 4 måneder, avhengig av hyttestørrelse og sesong. Vi benytter kun egne ansatte snekkere, flisleggere og byggeledere.

8: Ferdigstillelse

Vi møtes vi til en hyggelig overlevering der vi gjennomgår hytta sammen. Vi signerer overtagelsesprotokoll, og dere mottar nøkler.

9: Forsikring

Vi stiller entreprenør- og ansvarsforsikring fra vår samarbeidspartner IF. Hytta (og alt vårt arbeid) er fullverdiforsikret av oss frem til overtagelsesdagen. Du forsikrer hytta fra og med overtagelsesdagen.

10: Ferdigattest

Vi anmoder kommunen om ferdigattest i forbindelse med overlevering av hytta.

11: Dokumentdeling

Du mottar mailinvitasjon til vår Dropbox kundemappe som til enhver tid er oppdatert med siste gjeldene dokumenter (kontrakt, tegninger, myndighetsdokumenter m.m.). Vi lagrer fortløpende bilder fra byggeplassen, slik at du til enhver tid kan se at hytta blir til, steg for steg.

12: Generelt

 • Plan-, snitt-, fasade-, monterings- og anmeldelsestegninger inngår i prisen (kostnadsfri tegnetilpasning).
 • Kostnadsfri prosjektledelse (ikke inkludert når vi kun leverer byggesett).
 • Fraktfri leveranse. Forutsetter farbar vei for stor lastebil frem til tomten samt egnet avlastnings- og opplagsplass for materialer i umiddelbar nærhet til byggegropa.
 • Ett-trinns kostnadsfri byggesøknad (uten dispensasjon) eksklusive kommunale avgifter og gebyrer.
 • Grunnarbeid inngår ikke i prisen, og må effektueres av egen graveentreprenør før vi starter monteringsarbeidet.
 • Støpt isolert betongplate med radonsperre (fundament) inngår ikke i prisen. Vi kan levere dette dersom ønskelig.
 • Fremføring av el, vann og kloakk (VA) til byggeplass er ikke inkludert i prisen, og må ferdigstilles før vi starter monteringsarbeidet.
 • Byggestrøm, kommunale gebyrer, avfallshåndtering og husvære for snekkere inngår ikke i prisen.
 • Vi stiller entreprenør- og ansvarsforsikring fra vår samarbeidspartner IF.
 • Vi anmoder kommunen om ferdigattest når hytta er ferdigstilt.
 • Hytta selges og oppføres i henhold til bustadsoppføringslova, de nyeste byggeforskrifter, og med 5 års garanti.

13. Ingen forskuddsbetaling – etterskuddsvis betaling i prosent av kjøpesum

Faktura nr. 1 utstedes etter ferdigstillelse av støpt isolert betongplate inklusive bunnledninger (fundament).

Faktura nr. 2 (28 % av kontraktsum) utstedes ved levering av utvendig byggesett.

 • 28% 28%

Faktura nr. 3 (6% av kontraktsum) utstedes ved levering av vinduer og terrassedør

 • 34% 34%

Faktura nr. 4 (11% av kontraktsum) utstedes når bygget er under tak og tett utvendig

 • 45% 45%

Faktura nr. 5 (3% av kontraktsum) utstedes ved levering av isolasjon

 • 48% 48%

Faktura nr. 6 (11% av kontraktsum) utstedes når bygget er ferdig isolert innvendig. Klart for el og VVS

 • 59% 59%

Faktura nr. 7 (3% av kontraktsum) utstedes når shingeltak (evt. annet type tak) er lagt

 • 62% 62%

Faktura nr. 8 (14% av kontraktsum) utstedes ved levering av innvendige materialer

 • 76% 76%

Faktura nr. 9 (11% av kontraktsum) utstedes når bygget er delvis ferdig panelt innvendig

 • 87% 87%

Faktura nr. 10 (3% av kontraktsum) utstedes når fliser er lagt

 • 90% 90%

Faktura nr. 11 (10% av kontraktsum) utstedes ved overtagelses av hytta iht. buofl. §47 c

 • 100% 100%

14: Leveransetyper

Det er opp til deg å velge om du vil ha hytta levert som byggesett, utvendig montert, snekkerferdig eller nøkkelferdig.

Byggesett

Utvendig og innvendig materialpakke levert på byggeplass iht. standard spesifikasjonen beskrevet i pkt. 15:

 • Komplette tegninger (plan-, snitt-, fasade- og arbeidstegninger)
 • Ett-trinns kostnadsfri byggesøknad
 • Komplett byggesett

Utvendig montert

Utvendig og innvendig materialpakke levert på byggeplass iht. standard spesifikasjonen beskrevet i pkt. 15. Vi monterer den utvendige delen av byggesettet, ensbetydende med tett bygg; Yttervegger er ferdig panelt, tak tekket med shingel, takrenner og nedløp montert, terrasse(r) og rekkverk er montert som vist på tegning. Enkelt sagt – siste spiker er slått inn utvendig!

 • Komplette tegninger (plan-, snitt-, fasade- og arbeidstegninger)
 • Ett-trinns kostnadsfri byggesøknad
 • Komplett byggesett
 • Prosjektledelse
 • Bygg med oppstue; gulvspon montert på mellombjelkelag
 • Terrasse(r) og rekkverk iht. tegning
 • Festemateriell for utvendig montering

Snekkerferdig (Elektroklar)

Utvendig og innvendig materialpakke levert på byggeplass iht. standard spesifikasjonen beskrevet i pkt. 15, og i sin helhet montert av oss:

 • Komplette tegninger (plan-, snitt-, fasade- og arbeidstegninger)
 • Ett-trinns kostnadsfri byggesøknad
 • Komplett byggesett
 • Prosjektledelse
 • Elektroklar hytte

Nøkkelferdig – vi monterer hytta i sin helhet

 • Komplette tegninger (plan-, snitt-, fasade- og arbeidstegninger)
 • Ett-trinns kostnadsfri byggesøknad
 • Komplett byggesett
 • Prosjektledelse
 • Elektroinstallasjon ved bruk av sideentreprenører
 • VVS og baderom ved bruk av sideentreprenører
 • Badstueinnredning
 • Trapp
 • Flis og flisarbeid
 • Kjøkkeninnredning inklusive hvitevarer
 • Peisovn med stålpipe

Hytta er innflyttingsklar

15: Standard byggesett inkluderer

GULV

Gulv over støpt isolert betongplate. 0,20mm fuktsperre på betongplate, 48x48mm tilfarere og 50mm isolasjon. 20x142mm ubehandlet furugulv. Gulv på hems leveres i 22mm gulvspon. Gulv i loftstue/oppstue leveres med 22mm gulvspon, ullpapp og 20x142mm ubehandlet furugulv. Isolasjon i mellombjelkelag.

 

YTTERVEGGER

Svilleunderlag. Yttervegger i precut (alternativt en kombinasjon av precut og storlementer), isolert i henhold til TEK 17 (20 cm isolasjon for hytter over 70 kvm BRA / 15 cm isolasjon for hytter under 70 kvm BRA). 19×148/173mm dobbelfalset ubehandlet kledning. Museband, 23mm utlekting før panel, diffusjonsåpen vindsperre. Diffusjonstett plastfolie 0,15mm. 13x120mm liggende panel i ubehandlet furu (skygge skrå, sprekk eller glatt). Friskluftventiler.

 

TAK

Sperretak, A-takstoler eller W-takstol (jfr. tegning). Dimensjonert etter den respektive kommunes forskrifter for snølas. Sort glass fibershingel – type skrå. Isolert i henhold til TEK 17 (25 cm isolasjon for hytter over 70 kvm BRA / 15 cm isolasjon for hytter under 70 kvm BRA). Ved mønt himling – diffusjonsåpen vindsperre over sperrer, 48mm opplekting, 21mm rupanel og shingel. 0,15mm diffusjonstett plastfolie i himlinger og 13x120mm ubehandlet furupanel (skygge skrå, sprekk eller glatt). Sorte takrenner, nedløp og takfotbeslag.

 

DELEVEGGER

36/48 x 68/98/123/148mm reisverk i fallende lengder – isolert. 13x120mm liggende panel i ubehandlet furu (skygge skrå, sprekk eller glatt).

 

HYTTER MED BADSTUE

Badstue mot eventuell yttervegg i 48mm med 20mm luftespalte. 14x70mm granpanel på vegger og i himling. Badstuedør i sotet glass samt treventiler. Badstueinnredning og tretremmer på gulv.

 

TERRASER OG REKKVERK

Terrasser og rekkverk er inkludert som vist på tegning. Impregnert bjelkelag og 28x120mm terrassebord.

 

LISTVERK

15x70mm kombilister til gulv, tak og gerikt. 21x21mm firkantlister i innvendige hjørner. 34x34mm vinkellister til utvendige hjørner (alt ubehandlet).

 

INNVENDIGE TRAPPER

Trapp og rekkverk leveres i ubehandlet furu.

 

VINDUER OG DØRER

Malte vinduer og terrassedør i henhold til tegning. Hvitmalt ytterdør (med vindu) og hvitmalt boddør. Innvendige dører leveres i hvitmalt 3-speils formpresset utgave eller furu heltre 3-speils. Smijernsvridere.

Vi ser frem til å høre fra deg

Hytteområder

Vi leverer hytter over hele landet. Her presenterer vi noen utvalgte områder der vi tilbyr tomt og spesialtilpassede hytter til samlet god pris.

Nordseterlia, Lillehammer

Nordseter er en bygd og tidligere setergrend på Lillehammerfjellet, beliggende 720-850 moh. og ca. 14 km fra Lillehammer sentrum. Vi har så langt oppført 65 hytter på Nordseter i Sandbakken, Vintervegen og Sandhellinga.

Gautefall Panorama

Vi bygger hytter fortløpende på Gautefall Panorama i Telemark. Dette er helårshytter i ordets rette forstand – virkelige perler som ligger flott til på toppen av Laukfjell med fantastisk utsikt og særdeles gode solforhold.

Ølsjølitoppen

Ølsjølitoppen

Hyttefeltet på Ølsjølitoppen er en helt ny perle i Valdres.
Tomtene ligger i naturskjønne omgivelser på over 1000 meter og byr på flotte opplevelser året rundt. Her har du snøgaranti gjennom hele vinteren.

Gamlestølen, Valdres

Gamlestølen, i Synnfjell Vest, belliggende i Etnedal/Valdres - midt imellom Fagernes og Lillehammer er et unikt hytteområde på Norges tak. Nyt ekte norsk fjell-landskap sommer som vinter.  GAMLESTØLEN -fjelleventyret i Valdres.

Dombås Hyttepark

Dombås Hyttepark har 40 fantastiske hyttetomter med slående utsikt nedover vakre Lesja i retning Bjorli - med et flott alpin/langrennsanlegg som nærmeste nabo – ski in, ski out! 

Kambeseth i Tinn

Kambeseth ligger i Skirvedalen i Tinn kommune i Telemark,  i utkanten av Hardangervidda med muligheter for fantastiske naturopplevelser hele året. Tomtene ligger fra 930 til 980 meter over havet - tett oppunder tregrensa.

Eikenes Hyttegrend

Eikenes Hyttegrend ligger ved Tokevannet – lengst sør i Drangedal kommune på grensen til Kragerø, i Telemark fylke. Toke er den største innsjøen i Drangedal, med 160 km strandlinje og mange flotte badestrender. Vannet er omgitt av skog og fjell.

Trysil-Knuts fjellverden, Eltsjøen

15 ferdigregulerte hyttetomter i populært friluftsområde. Stedet ble kåret til Trysils mest attraktive friluftsområde i 2015. Skogen, fjellet og Eltsjøen innbyr til aktiviteter året rundt; 230 km med skiløyper, turstier, sykkel, jakt og fiske.

Hytter ved sjøen

Hytte ved sjøen er for mange den ultimate drømmen, med måkeskrik og bølgesus. Hvem drømmer vel ikke om late dager på svabergene, med høy solfaktor og saltvann i håret! Her presenterer vi noen av våre siste prosjekter ved kysten.

Svanstul, Telemark

Med sin spennende kulturhistorie, seterdrift og tømmerfløting, rike dyreliv og flotte turområder i delvis uberørt natur, er Svanstul et attraktivt og populært utfartsområde…