Leveranse

For å kunne skape de beste løsningene for akkurat deg, er vi nødt til å bli godt kjent med deg og dine behov. Det kostnadsfrie og uforpliktende samspillet mellom deg og våre fagfolk skaper flotte og særegne hytter.

Vi kan i samarbeid med sideentreprenører tilby ulike løsninger for oppsett utover leveranse av byggesett. Samtlige leveranser forutsetter at grunnarbeid og fundamentering er ferdigstilt før vi kommer til byggeplassen.

Byggesett

Utvendig og innvendig materialpakke levert på byggeplass i henhold til standard spesifikasjonen beskrevet under.

 • Komplette tegninger (plan, snitt, fasade og arbeidstegninger)
 • Ett-trinns byggesøknad
 • Komplett byggesett

Utvendig montert

Utvendig og innvendig materialpakke levert på byggeplass. Vi har montert den utvendige delen av byggesettet, ensbetydende med tett bygg. Yttervegger er ferdig panelt, tak tekket med shingel, takrenner og nedløp montert, terrasser og rekkverk er montert som vist på tegning. Enkelt sagt – siste spiker er slått inn utvendig!

Snekkerferdig

Utvendig og innvendig materialpakke levert på byggeplass, og i sin helhet montert av oss.

 • Komplette tegninger (plan, snitt, fasade og arbeidstegninger)
 • Ett-trinns byggesøknad
 • Komplett byggesett
 • Prosjektledelse

Nøkkelferdig

Hytta er montert i sin helhet med elektro- og VVS installasjon utført av lokale sideentreprenører, IKEA Sävedal kjøkken inklusiv hvitevarer, baderom- og badstueinnredning, fliser, peisovn og stålpipe (ut- og innvendige vegger-, takpanel, listverk, gulv, trapp/rekkverk i ubehandlede materialer). Hytta er innflytningsklar!

Alle tilvalg som skaper ditt personlige preg, kommer som tillegg i pris.

 • Komplette tegninger (plan, snitt, fasade og arbeidstegninger)
 • Ett-trinns byggesøknad
 • Komplett byggesett
 • Prosjektledelse
 • Elektroinstallasjon
 • VVS-installasjon
 • Flis og flisarbeid
 • Kjøkkeninnredning inklusive hvitevarer
 • Peisovn med stålpipe

Diverse tilvalg

Tilvalgsmulighetene er mange, og med tett samspill og gode forberedelser skaper vi din unike hytte med utgangspunkt i en standard nøkkelferdig hytte. Eksempel på populære tilvalg er:

 • Torvtak
 • Mønespir
 • AUBO Nordic kjøkken
 • Vegger, gulv, tak, og listverk i beisede/malte materialer
 • Trappetrinn i hvitlasert eik med hvitmalte vanger og rekkverk i furu
 • Dronningpanel eller tømmerpanel innvendig
 • Villmarks- eller dronningpanel, eller utvendig stående tømmermannskledning, eller låvepanel i 3 ulike bredder på kraftig bunnstokk (Tremax spesial).
 • m.m.

En del av ovennevnte tilvalg kan ses på vår utstillingshytte på Norsk Hyttesenter.

Følgende gjelder, uavhengig av leveransetype

 • Fraktfri leveranse 30 mil fra Sandefjord eller Oslo, på farbar vei for stor lastebil.
 • Plan-, snitt-, fasade- og arbeidstegninger inngår i prisen.
 • Ett-trinns byggesøknad (uten dispensasjon) effektueres kostnadsfritt av oss (eksklusive kommunale avgifter og gebyrer).
 • Prosjektledelse effektueres kostnadsfritt av oss (gjelder ikke ved kun levering av byggesett).
 • Grunnarbeidet inngår ikke i prisen, og må effektueres av egen graveentreprenør før vi starter monteringsarbeidet.
 • Støpt isolert betongplate (fundamentering) inngår ikke i prisen, men kan utføres av oss for kr. 1.750 inkl. mva pr. kvm. (eksklusiv bunnledninger).
 • Fremføring av el og vann/kloakk til byggeplass er ikke inkludert i prisen, og må ferdigstilles før vi starter monteringsarbeidet.
 • Byggestrøm, kommunale gebyrer, avfallshåndtering og husvære for montører inngår ikke i prisen.

Et standard byggesett inkluderer

Gulv

Gulv over støpt isolert betongplate. 0,20mm fuktsperre på betongplate, 48x48mm tilfarere og 50mm isolasjon. 20x137mm ubehandlet furugulv. Gulv på hems leveres i 22mm gulvspon. Gulv i loftstue/oppstue leveres med 22mm gulvspon, ullpapp og 20x137mm ubehandlet furugulv. Isolasjon i mellombjelkelag.

Yttervegger

Svilleunderlag. Yttervegger i precut, alternativt en kombinasjon av precut og storelementer, isolert i henhold til TEK 17 (20 cm isolasjon for hytter over 70 kvm BRA/15 cm isolasjon for hytter under 70 kvm BRA). 19×148/173mm dobbelfalset kledning (ubehandlet). Museband, 23mm utlekting av panel, diffusjonsåpen vindsperre. Diffusjonstett plastfolie 0,15mm. 14x145mm liggende panel i ubehandlet furu. Ventiler.

Tak

Sperretak, A-takstoler eller W-takstol (jfr. tegning). Dimensjonert etter den respektive kommunes forskrifter for snølast. Sort glass fibershingel – type skrå. Isolert i henhold til TEK 17 (20 cm extrem 32 isolasjon for hytter over 70 kvm BRA/15 cm isolasjon for hytter under 70 kvm BRA). Ved mønt himling – diffusjonsåpen vindsperre over sperrer, 48mm opplekting (ikke inkludert i hytter under 70 kvm BRA), 15mm rupanel og shingel. 0,15mm diffusjonstett plastfolie i himlinger og 13x120mm ubehandlet furupanel. Svarte takrenner/nedløp og takfotbeslag i plastbelagt aluminium.

Delevegger

36/48 x 68/98/123/148 mm reisverk i fallende lengder – isolert. 14x145mm liggende panel i ubehandlet furu.

Hytter med badstue

Vegger rundt badstue i 48x68mm reisverk med 70mm isolasjon. Mot eventuell yttervegg reisverk i 48mm med 20mm luftespalte. 14x70mm granpanel på vegger og i himling. Badstuedør i sotet glass samt treventiler.

Terrasser og rekkverk

Terrasser og rekkverk er inkludert som vist på tegning. Impregnert bjelkelag og 28x120mm terrassebord.

Listverk

15x70mm profilerte kombilister til gulv, tak og gerikt. 21x21mm firkantlister i innvendige hjørner. 34x34mm vinkellister til utvendige hjørner.

Innvendige trapper

Trapp og rekkverk leveres i ubehandlet furu.

Vinduer og dører

Hvitmalte vinduer og terrassedører i henhold til tegning. Hvitmalt ytterdør (med vindu) og boddør med fiskebensmønster. Innvendige dører leveres i hvitmalt 3-speils formpresset utgave eller i furu heltre 3-speils. Smijernsvridere.